O společnosti   |   Kontakt
Zemní plyn

Pro zákazníky s menší či středně velkou spotřebou zemního plynu realizujeme elektronická výběrová řízení (elektronické aukce) na výběr dodavatele v rámci hromadné aukční aliance složené z desítek klientů z celé České republiky. Pro klienty s velkým objemem spotřeby a specifickými požadavky organizujeme individuální aukce na míru.

Do elektronického výběrového řízení jsme schopni zařadit odběratele s minimální roční spotřebou 63 MWh.


Elektronická aukce zemního plynu

Prostřednictvím elektronického výběrového řízení jsou pro naše zákazníky výhodně ošetřeny především dva základní aspekty, a to cena zemního plynu a obchodní podmínky zajištění jeho dodávek.

Cena
P
ředmětem soutěže v rámci elektronické aukci je cena, kterou si dodavatel účtuje za dodávku zemního plynu včetně ceny za jeho přepravu a uskladnění. Vysoutěžená cena vzešlá z výsledků elektronické aukce je zakotvena ve smlouvě mezi klienty a vítězným dodavatelem a je platná po celou dobu smluvního vztahu uzavíraného na dobu určitou. Dodavatel v tomto období nemůže cenu nijak navýšit. 

 

Obchodní podmínky
V rámci výběrového řízení jsou ošetřeny rovněž obchodní podmínky, za kterých je zemní plyn dodáván. Před vlastní realizací elektronické aukce je předem stanoveno, za jakých podmínek bude vítězný dodavatel realizovat dodávky zemního plynu pro zákazníky účastnící se aukce tak, aby byla zajištěna nejen nadstandardní cena, ale také korektní smluvní vztah.