O společnosti   |   Kontakt
Výhody elektronické aukce

Elektronická aukce je založena na stejném principu jako aukce klasická. Výhodou výběru komodity či služby prostřednictvím elektronické aukce spočívá především v možnosti okamžitého podávání nabídek dodavatelů v daný čas v reakci na nabídky konkurence. Aukce probíhá on-line v prostředí naší elektronické aukční síně. Díky přímé soutěži dodavatelů a možnosti prodlužování času při každé změně podané nabídky před koncem soutěžního kola lze dosáhnout znatelně lepších výsledků než při běžném individuálním vyjednávání o ceně a obchodních podmínkách mezi odběratelem a dodavateli. Elektronická aukce představuje mimořádně silný nástroj pro snížení ceny.

Další z výhod využití naší elektronické aukce spočívá mimo snížení vlastní ceny v asistenci zákazníkům při správném definování poptávky, což má nemalý vliv na výslednou cenu. Součástí realizace elektronického výběrového řízení na dodavatele elektrické energie jsou také služby týkající se kontroly správnosti nastavení odběru, které má rovněž přímý vliv na konečnou cenu.

Účast v elektronické aukci našim klientům přináší:

  • Přehledné srovnání nabídek dodavatelů a výběr aktuálně nejvýhodnějšího dodavatele na trhu
  • Výrazné zkrácení času potřebného pro výběr komodity, produktu či služby
  • Transparentní a korektní podmínky v průběhu výběrového řízení a po dobu dodávek komodity či služby od vítězného dodavatele
  • Snížení nákladů spojených s výběrem dodavatele