O společnosti   |   Kontakt
Výhody elektronické aukce

Elektronická aukce je založena na stejném principu jako aukce klasická. Výhoda výběru komodity či služby prostřednictvím elektronické aukce spočívá především v možnosti okamžitého podávání nabídek dodavatelů v daný čas v reakci na nabídky konkurence. Aukce probíhá online v prostředí naší elektronické aukční síně. Díky přímé soutěži dodavatelů a možnosti prodloužování času při každé změně podané nabídky před koncem soutěžního kola lze takto dosáhnout znatelně lepších výsledků než při běžném individuálním vyjednávání o ceně a obchodních podmínkách mezi odběratelem a dodavateli. Elektronická aukce představuje mimořádně silný nástroj pro snížení ceny.

Další z výhod využití naší elektronické aukce spočívá mimo snížení vlastní ceny v asistenci zákazníkům při správném definování poptávky, což má nemalý vliv na výslednou cenu. Součástí realizace elektronického výběrového řízení na dodavatele elektrické energie jsou také služby týkající se kontroly správnosti nastavení odběru, které má rovněž přímý vliv na výslednou cenu.

Výhodnost elektronických výběrových řízení vítají rovněž dodavatelé, kteří ušetří nemalé finanční prostředky na platbách svým obchodním zástupcům, oblastním manažerům apod.

Účast v elektronické aukci našim klientům přináší:

  • Přehledné srovnání nabídek dodavatelů a výběr aktuálně nejvýhodnějšího dodavele na trhu
  • Výrazné zkrácení času potřebného pro výběr komodity, produktu či služby
  • Transparentní a korektní podmínky v průběhu výběrového řízení a po dobu dodávek komodity či služby od vítězného dodavatele
  • Snížení nákladů spojených s výběrem dodavatele