O společnosti   |   Kontakt
Firmy

Platby za sběr, svoz a uložení či likvidaci odpadu patří mezi základní a pravidelné výdajové položky téměř každé soukromé firmy. Svoz a likvidaci odpadů zákazníkům zabezpečují specializované svozové společnosti, které disponují příslušným oprávněním pro tuto činnost.  Naše společnost je schopná připravit a realizovat on-line výběrové řízení na poskytovatele této služby, a to jak pro sběr a svoz běžného komunálního odpadu, tak i odpadu tříděného a tzv. nebezpečného odpadu se specifickým způsobem nakládání.


Úspory dosahované v elektronické aukci na poskytovatele sběru a svozu odpadů se pohybují v průměru  v rozmezí 
30% - 60% ve srovnání se standardními individuálně vyjednanými cenami. 


Před samotnou realizací aukce Vám  pro Vaši firmu
  zdarma
  zpracujeme analýzu stávajícího způsobu zabezpečení sběru a svozu odpadů a následně navrhneme jeho optimální a efektivní nastavení s ohledem na zadávací podmínky elektronické aukce na budoucího poskytovatele této služby. Náš odborný specialista Vám bude nápomocen a zajistí pro Vás celkovou realizaci elektronické aukce. Standardní součástí naší služby je zajištění zpracování a kontroly smlouvy mezi vítězným dodavatelem sběru a svozu odpadů vzešlým z aukce a vaší společností.

 

Výhody elektronické aukce pro svoz odpadů:

  • Výrazná úspora finančních prostředků
  • Znatelná úspora času spojená s celkovou realizací výběru svozové společnosti
  • Kvalitní smlouva s vítězným dodavatelem s důrazem na férové obchodní podmínky
  • Platba  za naše služby až po realizaci aukce – výše platby je přímo úměrná velikosti dosažené úspory

 

Naše společnost vám zajišťuje komplexní řešení výdajových položek prostřednicvím elektronické aukce s cílem zajistit kvalitní smlouvu a nízkou cenu.