O společnosti   |   Kontakt
Postup realizace

Postup realizace elektronického výběrového řízení (e-aukce)

Realizace elektronického výběrového řízení probíhá podle předem stanoveného postupu s přihlédnutím k individuálním požadavkům a potřebám zákazníka. Postup realizace výběrového řízení se drobně odlišuje podle toho, zda se klient účastní výběrového řízení společně s dalšími zákazníky v hromadné aukční alianci nebo aukce proběhne individuálně pouze pro něj samotného (blíže zde).

 

Postup realizace e-aukce v bodech

  • Sepsání žádosti - smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele, ve které je definováno příslušné odběrné místo, výše spotřeby a technické parametry
  • Kontrola podkladů, zařazení do aliance v případě klientů s menším a středně velkým odběrem
  • Příprava realizace elektronické aukce - zhotovení aukční místnosti, vytvoření pozvánky pro dodavatele a její rozeslání dodavatelům
  • Vlastní realizace aukce
  • Vyhodnocení nabídek dodavatelů a určení vítěze
  • Administrace smluv mezi vítězem aukce a jednotlivými zákazníky - kontrola smluv a jejich doručení zákazníkům