O společnosti   |   Kontakt
Otázky a odpovědi

V čem je vaše elektronické výběrové řízení (elektronická aukce) pro nás lepší v porovnání s výběrem dodavatele, který bychom udělali sami? 

  • díky nepoměrně většímu objemu v klientské alianci složené z desítek odběratelů z celé České republiky jsme schopni vytvořit z malého zákazníka zákazníka velkého, o kterého je ze strany dodavatelů velký zájem. Tímto způsobem jsme schopni pro klienta dosáhnout na v danou chvíli bezkonkurenčně nejlepší cenu na trhu
  • dodavatelé účastnící se naší aukce nemusí platit zaměstnance svých obchodních oddělení, oblastní manažery, obchodní zástupce apod., což má výrazný vliv na vysoutěženou cenu
  • nedílnou součástí on-line výběrového řízení je ošetření obchodních podmínek dodávek pro naše klienty tak, aby byly co nejvýhodnější - i v tom spočívá síla účasti v alianci
  • klienti v nás získávají spolehlivého parnera se znalostí problematiky - nemusí tak řešit věci, kterým v mnoha případech detailně nerozumí
  • celý proces je transparentní - vlastní elektronickou aukci mohou naši klienti sledovat prostřednictvím internetu online přímo ve virtuální aukční síni
  • našim klientům odpadá zbytečné papírování a ušetří tak drahocený čas
  • cena našich služeb je příznivá

 

Co platím v rámci faktury za zemní plyn?

Platba za zemní plyn v sobě zahrnuje:

  • Platbu dodavateli - platba za vlastní komoditu (zemní plyn), jeho dopravu a uskladnění, případně poplatky za odběrné místo
  • Platbu distributorovi - poplatek za využití rozvodné sítě a služby spojené s dostupností a kvalitou dodávky
  • Ostatní regulované platby Energetickému regulačnímu úřadu a platby za služby operátora trhu

Platby za distribuci a ostatní služby nelze ovlivnit. Regulované ceny určuje Energetický regulační úřad a jsou stejné pro všechny odběratele bez rozdílu.

 

Na jak dlouho budeme mít zajištěny dodávky zemního plynu? Jakou mám jistotu, že mi vysoutěžené ceny na další období dodavatel nezmění?

S vítězným dodavatelem naši klienti uzavírají smlouvu na dobu určitou s délkou trvání nejčastěji na období 18 až 24 měsíců. Po celou dobu jsou ceny za dodávky komodit zafixovány, tzn. že nehrozí zdražení s novým ceníkem dodavatele apod.