O společnosti   |   Kontakt
O zemním plynu

Dodavatel dodává odběratelům zemní plyn prostřednictvím distributora, který zabezpečuje a garantuje dostupnost a kvalitu odběru zemního plynu. Distribuce (doprava) zemního plynu je zajištěna prostřednictvím rozvodné sítě. Cena distribuce je regulována Energetickým regulačním úřadem a je stejná pro všechny koncové odběratele. Dodavatel prostřednictvím distributora dodává odběrateli zemní plyn, a to za ceníkové ceny, případně za ceny individuálně dojednané s příslušným odběratelem na příslušné smluvní období.

Dle velikosti spotřeby se odběr zemního plynu rozděluje na:

Maloodběr
do 63 MWh/rok
Zákazníci s velmi malou spotřebou.

od 63 - 630 MWh/rok
Zákazníci s malou spotřebou.

Středoodběr
od 630 - 4 200 MWh/rok

Zákazníci se středně velkou spotřebou.

Velkoodběr
nad 4 200 MWh/rok

Zákazníci s velkou spotřebou.

 

Elektronická výběrová řízení realizujeme pro klienty, jejiž souhrnná spotřeba za jednotlivá odběrná místa činí minimálně 63 MWh/rok.