O společnosti   |   Kontakt
Vysoké napětí

Elektronické výběrové řízení (elektronickou aukci) na výběr dodavatele elektrické energie realizujeme pro  zákazníky, kteří odebírají elektrickou energii na hladině vysokého napětí. Do této skupiny spadají všichni zákazníci, kteří mají v odběrném místě instalovanou vlastní trafostanici.

Díky přímé soutěži dodavatelů v rámci elektronické aukce a možnosti okamžitě reagovat na nabídky konkurenčních dodavatelů jsou výsledné ceny vždy výrazně nižší než jednostranná nabídka od obchodního zástupce konkrétního dodavatele při individuálním vyjednávání.

Pro klienty s velkým odběrem organizujeme individuální elektronické aukce na míru.

Výběr dodavatele elektrické energie pro zákazníky s menším a středně velkým odběrem realizujeme jejich sdružením do hromadné aukční aliance spolu s jinými menšími odběrateli z celé České republiky.

 

Pro Vaši společnost zajistíme

  • Vyhotovení návrhu zadání výběrového řízení na výběr dodavatele - správně stanovené obchodní podmínky mezi dodavatelem a zákazníkem mají pozitivní vliv na výslednou cenu
  • Účast v hromadné aukční alianci společně s dalšími klienty z celé ČR u zákazníků s menším a středním odběrem spotřeby
  • Prokazatelně nejnižší cenu na trhu za dodávky silové elektřiny prostřednictvím elektronické aukce
  • Možnost sledovat vlastní průběh elektronické aukce online v prostředí naší aukční síně
  • Smlouvu o dodávkách elektrické energie od vítězného dodavatele a její kontrolu před odesláním k jejímu podpisu
  • Značnou finanční úsporu