O společnosti   |   Kontakt
Jak snížit náklady

Pro Vaši společnost či organizaci zajistíme výběr dodavatele elektrické energie formou elektronické aukce. V danou chvíli tak dosáhneme na nejnižší možné ceny na českém trhu, a tím i na znatelnou úsporu ve srovnání s cenami vzešlými ze samotného přímého vyjednávání mezi Vaší společností a jednotlivými dodavateli. Kompletní realizaci elektronického výběrového řízení zajišťujeme tak, aby se zákazník nemusel sám o nic starat a měl k dispozici vždy aktuální a kompletní informace.
 

Podklady potřebné k realizaci elektronické aukce naleznete zde.

Pro Vaší společnost zajistíme

  • Snížení ceny silové  elektřiny na minimum prostřednictvím elektronické aukce
  • Ošetření korektních obchodních podmínek ve smlouvě s výtězným dodavatelem
  • Možnost sledovat online průběh elektronické aukce
  • Smlouvu o dodávkách elektrické energie od vítězného dodavatele s vysoutěženou cenou a její kontrola před vlastním podpisem
  • U zákazníků s menším a středním odběrem účast v hromadné aukční alianci