O společnosti   |   Kontakt
Distribuční sazby

Podle toho, jaké spotřebiče využívá zákazník v daném odběrném místě, mu distributor přidělí příslušnou distribuční sazbu. Nedílnou součástí našeho elektronického výběrového řízení (elektronické aukce) je rovněž kontrola správnosti nastavení distribuční sazby vzhledem k objemu spotřeby a hodnotě jističe.

C01d, C02d, C03d
Jednotarifová sazba - odběrné místo s běžným typem spotřeby.

C25d - Doba trvání - nízkého tarifu (NT) je 8 hodin
Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

C26dDoba trvání - nízkého tarifu (NT) je 8 hodin
Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

C35d - Doba trvání - nízkého tarifu (NT) je 16 hodin
Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

C45dDoba trvání - nízkého tarifu (NT) je 20 hodin
Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

C55d, C56dDoba trvání - nízkého tarifu (NT) je 22 hodin
Dvoutarifová sazba pro vytápění tepelným čerpadlem.

C62d
Jednotarifová sazba - je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství.