O společnosti   |   Kontakt
Český trh

Na co si dát pozor

U zprostředkovatelů:
V poslední době, ve snaze zalíbit se zákazníkovi, se některé zprostředkovatelské společnosti rozhodly vydávat za burzu a tím v zákazníkovi vzbudit pozornost, že jde o místo, kde se zemní plyn. Tyto společnosti fakticky klasickou burzou nejsou a pohybují se v rámci nabídek dodavatelů, které mohou být upraveny indivduálními dohodami. U těchto nabídek nemusí být zaručený transparentní proces.

U dodavatelů:
Dodavatelé se naučili sepisovat se zákazníky takové smlouvy, které jim umožňují měnit své ceníky dle vlastního uvážení. Takto sepsané smlouvy většinou uzavírají na několik let a zákazník, který se následně dozví, jak nevýhodnou smlouvu podepsal, ji nemůže vypovědět.

Jeden z dalších současných trendů u dodavatelů je zakotvení jejich stávající ceny na určité časové období přesto, že tato cena je vzhledem k aktuálním cenám na trhu předražená a nezohledňuje skutečnost, že cena elektřiny na burze klesá.

Častým trikem dodavatelů ve snaze získat nového odběratele je, zakotvení smluvní garance velmi dobré ceny po krátké časové období (například půl roku) s tím, že po uplynutí této doby ceny k překvapení odběratele automaticky změní na běžné ceníkové ceny.