O společnosti   |   Kontakt
Elektronická aukce

Elektronická aukce představuje nástroj, jehož prostřednictvím mohou odběratelé dosáhnout výrazného snížení nákladů na zajištění dodávky komodity či stužby, dodavatelé potom na zajištění nové zakázky. Dodavatelům e-aukce umožňuje, aby se v on-line prostředí elektronické aukční síně zúčastnili soutěže o zakázku za předem definovaných podmínek a v přímé transparentní soutěži snižovali své nabídky ve prospěch zákazníka. Dodavatel, který podá v danou chvíli nejvýhodnější nabídku, vítězí.

Realizace on-line výběrového řízení neboli elektronické aukce probíhá v on-line prostředí aukčního systému vyvinutého naší společností a umístěného na webovém portálu www.enteraukce.net.

Klíčové komodity, na které se naše společnost zaměřuje, jsou dodávky elektrické energie a zemního plynu. V tomto segmentu realizujeme elektronickou aukci dvěma způsoby:

  

Společná účast v hromadné aukční alianci

Klienty s menším a středně velkým odběrem nejdříve zařadíme do tzv. aukční aliance společně s desítkami dalších klientů z celé České republiky. Celkový objem spotřeby klientů v alianci je pro dodavatele velice zajímavý. Z malého zákazníka tak prostřednictvím jeho zařazení do aukční aliance vytvoříme zákazníka velkého. Realizací aukce pro celou alianci tak dosahujeme pro zákazníka znatelně lepších výsledků, než by tomu bylo v případě individuální realizace aukce pouze pro něj. Dodavatel, který v naší elektronické aukci podal nejlepší cenovou nabídku, má následně možnost sepsat se všemi klienty zařazenými do aliance smlouvu o dodávkách za podmínek, které jsou předem stanoveny.

 

Individuální účast

Pro zákazníka s velkým odběrem a specifickými potřebami uspořádáme individuální výběrové řízení na míru.